Rockmann AS har siden 2008 kjøpt og solgt anleggsmaskiner og tilhørende utstyr til kunder i hele landet. Med utspring fra Mathisen Maskin AS, er all drift fra 2016 blitt videreført under navnet Rockmann AS.

Selskapet eies og drives av Jan Eirik Mathisen, fra hovedkontoret på Hell i Stjørdal. Selskapets medarbeidere er en pålitelig, arbeidsom og «rocka» gjeng.

Vi tar et tydelig miljøstandpunkt gjennom å alltid gjøre det som er mest mulig gunstig for miljøet. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel med våre gode rutiner for kildesortering og håndtering av farlig avfall.

Les mer om våre lokalavdelinger.